Råd til råderum

Om Råd til Råderum

Høj faglighed, stærke kompetencer og empati

Lad mig præsentere mig selv… Jeg hedder Kristian Juhl, og jeg stiftede Råd til Råderum i 2020 på baggrund af 15 års erfaring med at optimere udbud og indkøb i den offentlige og private sektor.

Efter en årrække som ansat i både små og store konsulentfirmaer, valgte jeg at etablere mig som selvstændig konsulent, for at komme endnu tættere på kunderne og på projektudførelsen. Især fordi jeg synes, det er sjovt at være i en eksekverende rolle, hvor der realiseres konkrete gevinster. Samtidig oplever jeg, at kunderne værdsætter et nært og fleksibelt samarbejde med en konsulent, der har så høj faglighed, erfaring og kompetencer. 

Jeg er ikke kun anerkendt for høj kvalitet og professionalisme i den faglige indsats, men i lige så høj grad for personlige styrker som empati og integritet. De menneskelige egenskaber er mindst lige så afgørende for at gennemføre et succesfuldt projekt og opnå varige resultater.

Min drivkraft er at gøre en forskel – at hjælpe myndigheder, virksomheder og foreninger med at opnå varige gevinster på indkøbsområdet, der skaber øget råderum .

"Selv en lille investering kan give et stort afkast. Kunderne opnår typisk besparelser, der er 2-4 gange større end investeringen i projektet"
Kristian Juhl
Stifter af Rarum

Netværk af specialister

Selvfølgelig kan man komme til kort, når man er selvstændig konsulent. Enten på grund af begrænsede ressourcer i travle perioder, eller hvis en kunde står over for særlige specifikke udfordringer, der kræver andre specialistkompetencer. Derfor indgår Råd til Råderum i et netværk med en række andre specialister. Derigennem hjælper vi kollektivt hinanden og vores kunder med at løse både små og større opgaver inden for forskellige discipliner, fag- eller sektorområder uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Netværk af specialister

Selvfølgelig kan man komme til kort, når man er selvstændig konsulent. Enten på grund af begrænsede ressourcer i travle perioder, eller hvis en kunde står over for særlige specifikke udfordringer, der kræver andre specialistkompetencer. Derfor indgår Råd til Råderum i et netværk med en række andre specialister. Derigennem hjælper vi kollektivt hinanden og vores kunder med at løse både små og større opgaver inden for forskellige discipliner, fag- eller sektorområder uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Billede af Kristian Juhl
Råd til råderum

Kristian Juhl

Titel og uddannelse

Selvstændig konsulent, stifter af Råd til Råderum
Cand.polit

Jeg har siden 2006 arbejdet med strategisk indkøb, særligt med fokus på den offentlige sektor. Min erfaring strækker sig over alle dele af indkøbsoptimering – lige fra indkøbsanalyser og udarbejdelse af indkøbsstrategi til gennemførelse af udbud og forhandlinger samt transformation af indkøbsfunktioner fx med implementering af kategoristyring. 

Jeg har således indgående kendskab til, hvordan man kan designe organisering og processer for udbud og indkøb for at skabe de bedst mulige rammer for optimere indkøbsområdet. Derudover har jeg operationel erfaring med at realisere vedvarende gevinster i praksis, idet jeg har gennemført mere end 50 offentlige udbud samt et utal af andre optimeringstiltag såsom forhandlinger, forbrugsstyring og prismodeljusteringer.

Udover en lang årrække i konsulentbranchen, ser jeg det som en stor fordel, at jeg også har industrierfaring som Category Manager i en central indkøbsfunktion i perioden 2012-2014. Det har givet stor indsigt at arbejde i en global organisation, hvor indkøbet berører mange interessenter på tværs af kulturer og fagligheder.

Denne praktiske erfaring er værdifuld, især når man bistår med fx udbud eller implementering, da den øger forståelsen for, hvor svært det kan være at indføre forandringer i en kompleks organisation. 

om mig

Mit faglige fokus

At hjælpe kunder med at opnå bedre og billigere indkøb, som frigør ressourcer og skaber råderum til at styrke arbejdet med kerneopgaven

Mit personlige perspektiv

At skabe en vedvarende og positiv forskel både fagligt og menneskeligt gennem konkrete resultater samt nærvær, tillid og ordentlighed i samarbejdet

Råd til råderum

Indkøbsanalyse

Overblik, indsigt og faktabaseret beslutningsgrundlag

Råd til råderum

Udbud

Indgåelse af rammeaftaler gennem offentlige udbud og bred konkurrenceudsættelse

Råd til råderum

Forhandling

Forbedring af aftalevilkår ved at forhandle med eksisterende eller nye leverandører

Råd til råderum

Kategoristyring

Helhedsorienteret og strategisk tilgang til indkøb

Oftes stillede spørgsmål

FAQ

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål. Her på siden har jeg imidlertid besvaret nogle af de typiske spørgsmål, jeg ofte møder i dialogen med nye kunder.

Det kedelige – men korrekte – svar er desværre: “Det afhænger af… mange ting”.

For det første er det især afhængig af, hvordan jeres nuværende indkøb varetages. Er der indgået mange kontrakter, hvordan og hvornår er de indgået, hvor spredte er jeres indkøb på kategorier og leverandører osv. For det andet betyder det også noget, hvilke rammer og målsætninger I ellers har. Måske er det vigtigere, at I købere mere bæredygtigt, højere kvalitet, får et bedre serviceniveau eller højere forsyningssikkerhed e.l.

Så der kan desværre ikke siges noget om, hvor meget du præcis kan spare på indkøbsområdet. Set over mange års erfaringer og på tværs af kunder, sektorer og kategorier, er det dog en god tommelfingerregel at forvente 10-20 % besparelser. det skal også ses i lyset af, at jeg – sammen med kunderne – typisk prioriterer de indsatser, hvor vi med sikkerhed kan forvente en positiv og mærkbar businesscase af projektinvesteringen.

Nej, ikke nødvendigvis.

Tværtimod går besparelser ofte hånd i hånd med højere kvalitet og/eller service. Så det er en myte at tro, der kun kan opnås besparelser ved at reducere kvaliteten eller serviceniveauet. 

Det sker ved at forholde sig kritisk til behovene og de krav, der stilles til leverandørerne i udbud og forhandlinger. Herunder at bruge tid på en god markedsdialog for at afdække, hvad der er omkostningsdrivende, need/nice to have samt evaluere kommercielle løftestænger. Dermed opnås der det bedst mulige match mellem behov og krav på den ene side med tilbud og kontrakt på den anden side, hvilket oftest indebærer både besparelser og kvalitets-/serviceforbedringer i et godt leverandørsamarbejde.

Når det er sagt, kan man dog selvfølgelig også spare penge ved at slække på kravene til service og kvalitet – det kan dog være en for kortsigtet tankegang, hvis man ikke ser på det i et totalomkostningsperspektiv.

Det kommer fuldstændig an på opgavens karakter, dvs. hvor omfangsrigt og komplekst et projekt, der skal gennemføres.

Projekter kan således både være helt små ned til 10.000 kr. ekskl. moms fx for en mindre markedsafdækning eller kompetenceudvikling. Eller store projekter på op mod  1 mio. kr. for fx et længevarende transformationsforløb med metode- og værktøjsudvikling, undervisning, implementering og udbudsstøtte mv.

Det kan ret hurtigt estimeres, hvad investeringsbehovet er, når man får talt sammen om udfordringer, behov og målsætninger. Baseret på en gensidig sparring kan man identificere, hvilke aktiviteter der skal gennemføres og leverancer, der skal udarbejdes, sådan at der kan vurderes ressourcebehov og tidshorisont.

Så jeg vil anbefale dig at kontakte mig og booke et møde, hvis du har et konkret behov og gerne vil vide mere om, hvordan det kan gribes an, og hvad du skal forvente at investere i det.

Nej bestemt ikke.

Mine tidligere kunder tæller både små og store organisationer. Lige fra små foreninger med cirka 50 medarbejdere til store internationale virksomheder med mange, mange tusind medarbejdere. Faktisk er det nogle gange de små kunder, der – relativt set – opnår de største gevinster, fordi indkøb ikke har været prioriteret.

Min erfaring fortæller mig, at alle organisationer kan optimere (dele af) deres indkøb. Der er ingen der gør alt perfekt eller har opmærksomhed på alle indkøb. Så uanset størrelse eller sektor, så er der et forbedringspotentiale, og jeg kan næsten garantere et positivt afkast ved at gennemføre optimeringsprojekter inden for udbud og indkøb.

Jo, det kan I godt. Men gør I det?

Det argument jeg oftest møder imod at bruge konsulenter er, at “det har vi selv helt styr på” eller “vi har planlagt at prioritere det, men vi skal lige… (have ansat én til, holde trit med udbudsplanen, have fagområderne med ombord, kortlægge området i bund etc.)”. Og desværre må jeg være ærlig og sige, at når man så tales ved igen et halvt, helt eller to år senere, så er der ikke blevet gennemført de relevante tiltag. Ikke af ond vilje. Heller ikke manglende evner. Eller lyst. Men simpelthen fordi, der typisk mangler ressourcer eller prioritering af området.

For det er tit sådan, at indkøbsfunktioner er underbemandet i forhold til opgaveporteføljen og de gevinstpotentialer, der eksisterer. Derudover, hvis det ikke er rigtig svært eller er rigtig mærkbart (for det er jo “bare” indkøb og ikke en kerneopgave), så får det ofte ikke tilstrækkelighed bevågenhed. Det betyder, at man ikke får gennemført de særlige/nye tiltag, der ellers kan give massive gevinster, også selvom det måske ikke er de allervanskeligste ting at gennemføre. Men der mangler ressourcerne og prioriteringen i dagligdagen.

Derfor giver det ofte stor værdi at bruge konsulenter. Så bliver det prioriteret. Og det medfører ofte mærkbare gevinster i form af besparelser, kvalitet, service, forsyningssikkerhed, lovliggørelse, professionalisering e.l.

Råd til råderum

Brug for hjælp?

Jeg gør mig umage for altid at være tilgængelig.

Hvis du ønsker at tale med mig, så tøv ikke med at ringe, sende en mail eller udfylde kontaktformularen her på siden.

Du kan forvente svar inden for 24 timer.